Avís Legal

VIRTUTS HOMÒLOGUES - GRUP MUSICAL

Adreça: C/Taquígraf Martí, 11 25008 Lleida.

e-mail: x.lafarga@gmail.com

L'usuari es compromet a utilitzar aquest web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contràries a les lleis, a la moral o per a usos lesius dels drets i interessos de tercers.


L'accés al website és responsabilitat única dels usuaris.


L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre VIRTUTS HOMÒLOGUES i l'usuari.


Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita continguda en aquesta pàgina web són titularitat de VIRTUTS HOMÒLOGUES.

VIRTUTS HOMÒLOGUES, per ella mateixa o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en aquestes (enunciativament: imatges, sons, àudio, vídeo, software, textos, marques o logotips, estructura i disseny, selecció de materials usats, etc.).


Tots els drets reservats. Les fotografies, àudios, vídeos o articles d'opinió són propietat dels seus autors i, per tant, és necessari el seu permís o aprovació per a copiar-los.

Política de privadesa i seguretat

VIRTUTS HOMÒLOGUES, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Les dades que es requereixen seran els estrictament necessaris, adequats i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmesos a un tractament automatitzat.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, conforme al procediment legalment establert, indicant-ho per escrit a l'empresa VIRTUTS HOMÒLOGUES per correu electrònic a:

x.lafarga@gmail.com